menu

Ondernemer met een eenmanszaak

Veel startende ondernemers kiezen voor het oprichten van een eenmanszaak. Het starten van een eenmanszaak gaat heel eenvoudig. Je maakt een afspraak met de kamer van koophandel en schrijft je onderneming in in het handelsregister. De kamer van koophandel geeft de gegevens automatisch door aan de belastingdienst.

Voordelen eenmanszaak:

  • je kunt snel starten met je onderneming;
  • de opstartkosten zijn laag;
  • de Inkomstenbelasting kent veel ondernemersfaciliteiten (fiscaal voordeel) voor ondernemers met een eenmanszaak of vennootschap onder firma.

Nadelen eenmanszaak:

  • een eenmanszaak wordt niet altijd serieus genomen;
  • progressieve heffing van de IB,
  • maar het grootste nadeel van de eenmanszaak is dat de eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft en de ondernemer dus met zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor alle eventuele schulden van de onderneming.

EenmanszaakBen je als ondernemer ook nog getrouwd in algehele gemeenschap van goederen of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan kan het gebeuren dat ook het vermogen van je echtgenoot/partner tot verhaal dient van de schuldeisers van de onderneming. Dit kan bijzonder pijnlijk zijn zeker bij een faillissement.

Het is dus van groot belang liefst voordat je je eigen onderneming start om je goed voor te laten lichten of het privé vermogen van je partner voldoende afgeschermd wordt voor eventuele schuldeisers.

Huwelijk / geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder het maken van voorwaarden? De wet regelt automatisch dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk bezit worden dus ook de onderneming of het huis, tenzij je deze bezittingen hebt verkregen uit een nalatenschap of schenking met een uitsluitingsclausule.

Huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden

Wil je dit voorkomen dan kun je voorwaarden opstellen. In deze voorwaarden kun je opnemen welke bezittingen en schulden apart blijven en niet in het gemeenschappelijk vermogen vallen.

Voorwaarden kunt u niet zelf opstellen, de notaris stelt samen met u de juiste voorwaarden vast en deze worden ingeschreven in het huwelijksvoorwaardenregister van de rechtbank. Dit register is openbaar zodat schuldeisers van uw onderneming kunnen zien op welke voorwaarden u getrouwd bent.

Degene die weinig risico loopt kan bepaalde bezittingen op naam laten stellen. Het bedrijf komt op naam van de ondernemer. Bij overlijden en/of echtscheiding kun je dan weer opnieuw kiezen of jullie gezamenlijk gerechtigd zijn tot het saldo of dat bepaalde goederen en/of schulden apart blijven. Bij een eventuele scheiding hoef je de waarde van de onderneming dan niet te verdelen en kan de onderneming gewoon verder.

Samenwonen

Woon je samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor je geregeld. Bij samenwoners zijn alle bezittingen en schulden gescheiden. Je partner is dus automatisch beschermd tegen schuldeisers van de onderneming. Het is overigens wel verstandig om vast te leggen wie eigenaar is van inboedelgoederen. Dit kan bij een eigen overzicht (met betalingsbewijs) of in het samenlevingscontract.

Samenlevingscontract

Misschien wil je juist afspreken dat je partner meedeelt in de waardegroei van het bedrijf, wil je fiscaal partner van elkaar zijn of elkaar aanwijzen voor het partnerpensioen dan is een samenlevingscontract noodzakelijk.

Samenwoners kunnen in een samenlevingscontract afspraken vastleggen over wat er gebeurt bij het uit elkaar gaan of overlijden. In geval van overlijden zijn samenwoners namelijk niet automatisch elkaars erfgenamen. Daarvoor kan er bijvoorbeeld een samenlevingscontract opgesteld worden met daarin een verblijvingsbeding. Ze worden hierdoor niet elkaars erfgenamen, maar in het verblijvingsbeding worden de gemeenschappelijke goederen en verplichtingen aan de langstlevende toebedeeld.

Vooral bij samenwoners die kinderen hebben is het erg belangrijk om het één en ander vast te leggen in een samenlevingscontract, maar ook in een testament.

Laat je goed informeren over je situatie door de notaris nieuwe stijl en de keuzes die genomen dienen te worden. Dek de riscico’s af! Neem hier contact op voor een informeel gesprek.

Vraag aan de notaris? Offerte?

Stuur nu een vrijblijvend bericht!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vragen? Wij bellen u terug!