Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Stichting oprichten? Laat Accordo u helpen!
Familierecht | Rob
Agnes

Stichting oprichten

Een stichting oprichten om een doel te realiseren, bijvoorbeeld het oprichten van een lokale voedselbank of een stichting die zich inzet voor natuurbehoud. Dat zijn natuurlijk mooie doelstellingen, die u voor de stichting officieel vastlegt bij de notaris. Vanwege dit officiële karakter is een zorgvuldige voorbereiding op de oprichting gewenst. We leggen u graag uit waar u rekening mee moet houden.

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtsvorm, die van sociale en maatschappelijke initiatieven een officiële organisatie maakt.

Belangrijke kenmerken zijn: 

  • Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden.
  • De bestuursleden zijn niet in loondienst, maar kunnen eventueel wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.
  • Stichtingen hebben geen winstoogmerk, zoals een bedrijf. Eventuele winst wordt besteed aan het doel van de stichting. Wel kan een stichting personeel aannemen om de doelstelling te verwezenlijken.
  • Stichtingen zijn wettelijk verplicht om statuten te laten beschrijven bij een notaris.

ondernemingsrecht

Een stichting oprichten in de praktijk

De oprichting is een officiële stap, die vastgelegd wordt in een notariële akte of testament. Een bezoek aan de notaris is daarvoor dus noodzakelijk. Tijdens deze afspraak verklaart u – eventueel samen met de andere bestuursleden – dat u de stichting wilt oprichten. Dat is een belangrijke stap, ook met het oog op de toekomst. Ongeacht of de op te richten stichting groot of klein blijft; er worden verantwoordelijkheden aangegaan. Ook het financiële aspect is natuurlijk belangrijk. Het is daarom van belang om een ervaren notaris voor uw stichting in de arm te nemen. ACCORDO Notaris is u graag van dienst.

Statuten vastleggen bij de notaris

Een stichting oprichten is onmogelijk zonder de uitgangspunten vast te leggen bij een Notaris. In de statuten worden onder meer de volgende zaken omschreven:

  • De naam 
  • Het doel 
  • De plaats waar de stichting gevestigd is.
  • De procedure bij het benoemen en ontslaan van de bestuursleden.
  • De financiële aansprakelijkheid van bestuursleden. In welke gevallen is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk en wanneer is een bestuur collectief aansprakelijk?

Inschrijven bij de KvK

Naast het opstellen van de notariële akte raden we u aan om de stichting ook in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit levert fiscale voordelen op. Stichtingen zonder onderneming (zonder personeel in dienst) hoeven sowieso geen belasting te betalen. Een stichting oprichten met daaraan een onderneming gekoppeld, heeft wat meer haken en ogen. Zij is onder meer verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen over de winst.

ondernemingsrecht

Meer weten over een stichting oprichten? 

Notariskantoor ACCORDO is onderscheidend door toegankelijke en transparante dienstverlening. U heeft de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen via telefoon of mail. Wilt u gelijk een vrijblijvende offerte voor de oprichting van een stichting? Vul het offerteformulier op de site in. U bent altijd welkom op ons kantoor in Amersfoort.