Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Laat uw testament en erfrecht regelen door Accordo.
Familierecht | Rob
Monique

Testament en Erfrecht

Het wettelijk erfrecht voorziet in een goede basisregeling als u getrouwd  bent en kinderen heeft. Automatisch zijn dan de kinderen en de langstlevende echtgeno(o)te de erfgenamen. Alles wordt toegedeeld aan de langstlevende; de kinderen krijgen nog niets. Het kan echter zinvol zijn om een testament te maken.

Testament

Naast de wettelijke regels voor gehuwden zijn er diverse redenen om toch een testament op te stellen. Bijvoorbeeld voor het benoemen van een voogd over uw minderjarige kind(eren), mocht u beiden komen te overlijden, of het aanwijzen van een bewindvoerder die de erfenis van de kinderen kan beheren. Maar denkt u ook het benoemen van bijvoorbeeld een goed doel, het aanwijzen van een executeur (degene die de uitvaart regelt en de nalatenschap afwikkelt) en andere specifieke wensen?

Voor alleenstaanden, samenwoners, samengestelde gezinnen en voor mensen die zijn gescheiden is het soms wenselijk om een testament op te maken. In een testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn. Daarnaast kunt u andere belangrijke zaken vastleggen, zoals het opnemen van (geld)legaten en het aanwijzen van een executeur. Voor uw onderneming kunt u ook een aparte bedrijfsexecuteur benoemen. Verder zijn er verschillende fiscale redenen om een testament op te maken en daarmee erfbelasting te besparen.

Verklaring van erfrecht/nalatenschap

Bij een overlijden vragen instanties  zoals bijvoorbeeld de bank vaak een verklaring van erfrecht. In deze akte wordt vastgesteld of de overledene een testament had opgemaakt, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om te handelen. Voordat de notaris de verklaring van erfrecht opstelt, moeten de erfgenamen zich uitspreken of ze de nalatenschap willen aanvaarden. Mocht de nalatenschap niet positief zijn, dan kunt u als erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaarden (onder het voorrecht van boedelbeschrijving). Dit houdt in dat u verplicht bent om de nalatenschap officieel af te wikkelen en te vereffenen, maar dat u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk bent voor schulden uit de nalatenschap. Een batig saldo komt aan u toe.

Met de notariële akte van erfrecht , kunnen de erfgenamen (of executeur) de nalatenschap gaan afwikkelen.

Naast het opstellen van de verklaring van erfrecht, kunnen wij u behulpzaam zijn bij het afwikkelen van de nalatenschap en bij de aangifte erfbelasting.

Erfbelasting/schenkbelasting/estate planning

Over erfenissen en schenkingen heft de staat belasting.  Er zijn verschillende mogelijkheden om zoveel mogelijk belasting te besparen. Een fiscaal vriendelijk testament kan zorgen voor aanzienlijk besparingen op de erfbelasting. En door het jaarlijks schenken van vermogen kunt u schenk- en erfbelasting besparen. Het besparen van belasting is afhankelijk van uw vermogen, de samenstelling van uw vermogen en van wie uw erfgenamen zijn.

Algehele volmacht / levenstestament

Zeker als ondernemer, maar ook voor de particulier kan het zinvol zijn om een algehele volmacht of levenstestament op te maken. Een algehele volmacht wordt door de notaris opgesteld. Hierin kunt u een of meer gevolmachtigden aanwijzen die uw belangen kunnen behartigen, wanneer u hiertoe zelf niet in staat zou zijn. Dat kan bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom of dementie, maar ook bij afwezigheid tijdens reizen. Een volmacht is vrij algemeen. U geeft daarin een gevolmachtigde de bevoegdheid om al uw zaken te regelen. Eventueel kunt u wel een aantal uitzonderingen aangeven..
In een levenstestament kunt u veel specifieker uw wensen vastleggen. Per situatie kunt u apart en nauwkeurig beschrijven wat de levensexecuteur voor u moet doen. U kunt zelf beslissingen nemen die de levensexecuteur volgens uw wensen moet uitvoeren.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan!