Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Familierecht | Rob
Agnes

Informele en formele vereniging

Er zijn twee soorten verenigingen:

 • Informele vereniging: geen rechtspersoonlijkheid, dus bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Een notariële akte en inschrijving in het handelsregister zijn niet verplicht.
 • Formele vereniging: rechtspersoon, inschrijving in het handelsregister en een notariële akte waarin de statuten zijn vastgelegd zijn verplicht. Geen hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder.

 Wat zijn de verschillen tussen een (formele) vereniging en een stichting?

Een vereniging:

 • is een samenwerking van leden om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bijvoorbeeld om samen te sporten of muziek te maken
 • is in principe democratisch georganiseerd
 • heeft leden
 • heeft een verplichte instelling van een algemene ledenvergadering en een bestuur
 • mag geen uitkeringen betalen aan oprichters of bestuurders
 • kan  uitsluitend door een besluit van de algemene ledenvergadering de statuten laten wijzigen of ontbinden
 • kan schenkingen en legaten ontvangen, maar kan geen erfgenaam zijn en geen registergoederen op naam verkrijgen.

Een stichting:

 • is een organisatie van kapitaal om een bepaald doel te bereiken
 • is niet democratisch
 • mag geen leden hebben
 • is verplicht een bestuur in te stellen
 • kan uitsluitend door een besluit van bestuur of rechter de statuten laten wijzigen of ontbinden
 • kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven. Als de stichting een zogenaamde ANBI is, kan deze in beginsel vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.

Lees verder over het Vof oprichten of oprichten van een stichting of Ontvang een vrijblijvende offerte!