Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris

Disclaimer & Privacy statement ACCORDO Ondernemend Notariaat en Advies

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacystatement zijn van toepassing op alle door  ACCORDO Ondernemend Notariaat en Advies (“Accordo”) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.accordonotaris.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “website”), evenals op de door Accordo, al dan niet via de website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

DISCLAIMER

Op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Accordo met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Accordo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Accordo worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Accordo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Accordo niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Accordo.

PRIVACY STATEMENT

Algemeen
De website is eigendom van en wordt beheerd door Accordo. Accordo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Accordo;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van Accordo;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Accordo.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Accordo daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Accordo stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via de website opgeven als abonnee voor één of meer van door Accordo verzorgde elektronische nieuwsbrieven. Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Accordo, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met het kantoor, bereikbaar op telefoonnummer 033-3031420 of
e-mail adres info@accordonotaris.nl