Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Accordo kan u persoonlijk adviseren en helpen.
Familierecht | Rob
Agnes

Fiscale gevolgen bij overlijden eenmanszaak

Bij overlijden van de ondernemer moet er voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting worden afgerekend. De wet kent echter een paar uitzonderingen op deze hoofdregel. Dit kan fiscale gevolgen met zich mee brengen.

Fiscale gevolgen inkomstenbelasting

Eenmanszaak/v.o.f (met natuurlijke personen)
Met het overlijden wordt de onderneming geacht te zijn gestaakt. Volgens de wet op de inkomstenbelasting moet er worden afgerekend over de (eind)winst. Zaken als stille reserves, nog niet belaste resultaten worden dan in één keer belast. De belasting (progressief box 1 ) is verschuldigd door de erfgenamen. Mocht een of meerdere erfgenamen de eenmanszaak voortzetten zijn bestaan er fiscale faciliteiten. Mocht u inlichtingen willen neemt u gerust contact met ons op.

Fiscale gevolgen erfbelasting

Het vermogen van de overledene wordt belast met erfbelasting. Ook het ondernemingsvermogen wordt belast. Alle activa en passiva moeten worden geherwaardeerd tegen de werkelijke waarde.
Mocht de onderneming worden voortgezet door een erfgenaam dan heeft de wetgever faciliteiten gerealiseerd waardoor geen of minder belasting is verschuldigd. Mocht u inlichtingen willen neemt u gerust contact met ons op.

Fiscale gevolgen bij overlijden als aandeelhouder

Bij overlijden van de directeur groot aandeelhouder (DGA) moet er voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting worden afgerekend. De wet kent echter een paar uitzonderingen op deze hoofdregel.

Inkomstenbelasting

Als DGA heeft u een zogenaamd aanmerkelijk belang ofwel aandelen in box 2. U bent ab houder vanaf een participatie van 5% in de bv. Bij overlijden moet er worden afgerekend over de waarde groei van de aandelen vanaf het moment dat u ze in eigendom heeft verkregen. Stel u heeft bij oprichting € 18.000 gestort de aandelen zijn nu € 118.000 waard dan dient u 25% IB af te rekenen over € 100.000.
Ook hier heeft wetgever faciliteiten gecreëerd waarbij deze heffing mag worden doorgeschoven naar de opvolgers. Van belang is dat de bv of haar dochtermaatschappij een werkelijke onderneming voert. Mocht u inlichtingen willen neemt u gerust contact met ons op.

Erfbelasting

Het vermogen van de overledene wordt belast met erfbelasting. Ook de aandelen wordt belast. Per datum van overlijden moet een balans worden opgemaakt tegen werkelijk boekwaarde. Op basis van deze boekwaarde kan de waarde van de aandelen worden berekend. Mocht aandelen worden overgenomen door een erfgenaam en de bv of haar dochtermaatschappij kent een werkelijke onderneming dan heeft de wetgever faciliteiten gerealiseerd waardoor geen of minder belasting is verschuldigd over deze waarde. Mocht u inlichtingen willen neemt u gerust contact met ons op.

De notaris kan u helpen vooraf en achteraf, vraag direct een vrijblijvend gesprek aan!