Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Advies over juridische fusie? Accordo kan u verder helpen.
Familierecht | Rob

Stappenplan juridische fusie

  • De besturen van de te fuseren rechtspersonen stellen een fusievoorstel op
  • Alle betrokken bestuurders ondertekenen het fusievoorstel. Ontbreekt er een handtekening, dan wordt de reden daarvan vermeld
  • De besturen stellen een toelichting op. In de toelichting staan de verwachte gevolgen op juridisch, economisch en sociaal gebied
  • De besturen deponeren het voorstel tot fusie bij de Kamer van Koophandel, samen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen
  • In een landelijk dagblad wordt de voorgenomen fusie aangekondigd
  • Schuldeisers hebben na de aankondiging een maand de tijd om in verzet te komen
  • Een maand na de aankondiging wordt het aandeelhoudersbesluit tot fusie genomen
  • Binnen zes maanden na de aankondiging wordt de fusie gerealiseerd door het passeren van de notariĆ«le akte van fusie
  • Binnen acht dagen na het passeren van de fusieakte dient de fusie ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Als dat allemaal is gebeurd, is de fusie een feit.

Een juridische fusie goed laten verlopen?

Vraag een gesprek aan en zet de juiste stappen!