Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Vraag het ons!
Familierecht | Rob
Agnes

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder is niet aansprakelijk voor zijn handelen als bestuurder, tenzij hij of zij grenzen overtreedt. De grenzen zijn bepaald door de wet en door jurisprudentie. Aan de bestuurder van de NV of BV worden meer eisen gesteld dan aan de bestuurder van de andere rechtspersonen.

Onrechtmatig handelen

In algemene zin kan een bestuurder van iedere rechtspersoon worden aangesproken op zogenaamd  onrechtmatig handelen. Een voorbeeld van onrechtmatig handelen is als al u wist dat de rechtspersoon haar afspraken niet kan nakomen of verhaalsmogelijkheden beperkt.

Faillissement

Bij de NV en de BV zijn nadere regels gesteld in geval van faillissement. Heeft u:

  • geen boekhouding gevoerd
  • de jaarrekening niet tijdig gedeponeerd
  • geen of niet tijdig betalingsonmacht gemeld bij de belastingdienst
  • wanbeleid gevoerd?

In die gevallen kan de curator u in geval van een faillissement privé aanspreken. Overigens is het voor een curator niet eenvoudig om tot deze stap over te gaan.

Ontvang een vrijblijvende offerte!